Amburan Plajı

Client
Pasha Construction
Year
2011
Program
Beach Club
Status
2013
Scale
Baku

Amburan Beach Club, Bakü’nün Amburan bölgesinde 58 dönümlük bir arazi üzerinde, hafta sonları yaklaşık 1500 kişiyi ağırlayan, ancak günümüz ihtiyaçlarına cevap veremeyen, eskimiş, köhnemiş ve mekansal eksiklikleri nedeniyle, servis anlamında da yetersizlikleri bulunan bir plaj klubü olarak hizmet vermekteydi. Mevcut program değişiklik yapılmadan zenginleştirilerek; yalnızca plaj ve havuz çevresinde olan ağırlığın tüm araziye yayılması fikrinden yola çıkılmış ve proje yeni baştan ele alınmıştır.

Arazinin çeperine yerleşmiş irrasyonel mevcut binaların yeniden işlevlendirilerek korunması amaçlanmış; bu binaların küçük müdahaleler ve cephe değişiklikleri ile genel mimari görünüm içinde yok olmaları sağlanmıştır. Bu müdahale çerçevesinde, ortadaki havuz korunmuş ve çevresindeki restoran binası, eklenen yeni servis birimleri ile yeni ihtiyaçlara hazır hale getirilmiştir.

Dar ve uzun dikdörtgen formlu arazideki temel çekim noktası olan, plaj ve havuz çevresinin, daha görünür kılınabilmesi için, çevre güneşlenme terasları, bar ve kafeler, oturma dinlenme bölgeleri arazinin iki uzun yanına paralel biçimde yerleştirilmiş hafifçe yükseltilerek bir vadi etkisi yaratılmak istenmiştir.

Böylece, farklı eğlence ve zaman geçirme alanları, 58 dönümlük bu projede homojen bir şekilde yayılmış ve her bölgesi kullanılabilen değerli bir işletme olması hedeflenmiştir. Yürüme yolları, arazide birbirinden kopuk duran bir çok farklı alanı çerçeveleyen ve bağlayan akışkan bir unsur olarak önem kazanmaktadır. Düğün alanı, trambolin, botanik bahçeleri, golf gibi birçok farklı kullanım, tüm alanı saran saçak ile birlikte, kendi içinde ilişkilenmektedir.

Plaj hayatı ve kültürü denince akla ilk gelen, Brezilya’nın ünlü plajlarıdır. Bu  güzel ülkenin ruhunun bambaşka bir coğrafyaya taşınması amaçlanmış ve bu amaç, yakın zamanda kaybettiğimiz büyük usta “Niemeyer”e yapılan göndermelerle projede yansıtılmaya çalışılmıştır. Plaj şemsiyeleri bile, bu ruhun devamı niteliğinde bir anlayış ve görsel bütünlükle tasarlanmıştır.

Projenin mimari kimliğini ve mekansal bağlantılarını oluşturan bu yol ve saçaklar, 560 tane kompozit kolon ve onlar üzerinde 9 bin m²lik bir betonarme çatıdan oluşmaktadır. Kompozit bir sistemle üretilen bu kolonların, 14 cm inceliğindeki betonarme saçağı taşıyabilmesi için, bu proje için geliştirilmiş özel bir çözüm kullanılmıştır. Deprem bölgesinde bu şekilde bir saçak oluşturabilmek için, kolon ile saçağın birleşme noktalarında konik açılımlar yapılarak, zımbalama etkilerinin alınması sağlanmıştır. Bu sistem, sadece betonla yapılamayacağı için, kalın sac bir borunun içine beton enjekte edilerek; kompozit bir sistem kullanılmıştır.

Tasarım Ekibi:
Fatih Kariptaş, Serhat Özkan, Ezgi Sönmez, Fulya Arabacıoğlu

Uygulama / Şantiye Koordinasyon:
Kambiz Nargessi
Statik Proje:
Modern Mühendislik
Mekanik Proje:
Arkon Mekanik
Elektrik Projesi:
Enkom Mühendislik, Teknoel
Fotoğraflar:
Cemal Emden, Gürkan Akay