BP İstanbul GM

Client
BP Petrol
Year
2013
Status
2013
Scale
İstanbul

BP projesi Bostancı’daki 2 bloktan oluşan, 3 katlı bir butik ofis binasının üst katında yapılmış bir çalışmadır. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan BP’nin kurumsal değerleri göz önünde bulundurularak, güncel ve gelecekteki ihtiyaçları karşılanacak şekilde tasarlanmış bir projedir.Uzun kenarı 115 metre olan eliptik bir plan içinde yer alan ofis, açık ofis ve servis mekanları olarak zonlanmış. Bu iki zon arasındaki sirkülasyon ilişkisi planlamanın ana kararlarını oluşturmuştur.

Kullanıcılar arasındaki iletişimin arttırılması amacıyla sosyal alanlar oluşturulmuş, ofis girişi geniş bekleme alanları ve misafir toplantı odalarıyla zenginleştirilmiştir. BP’nin kararı olarak açık ofiste hiç bir kapalı oda yer almamaktadır, bu sayede prsonele düşen çalışma alanı 6 m²/kişi nin üzerine çıkarılmıştır. Açık ofis kullanımında karşılaşılan kapalı çalışma alanı gereksinimi 28 adet iki kişilik hem çalışma hem de telefonla görüşme yapılan odacık karşılamaktadır. Personel ve ziyaretçiler için 4 – 18 kişilik toplantı odaları servis alanlarında yer almaktadır.

Hareketli duvar ile ayrılabilen çok amaçlı oda seminer, U düzenli toplantı amaçlı kullanılabilmektedir. İki ayrı blokta birbirinden köprü ile ayrılan kat alanlarının yarattığı bloklar arasındaki iletişim problemi birbiriyle iletişimi olması gereken bölümlerin aynı blok içinde çözümlenmesi ile giderilmiştir. Her iki blok için ayrı lounge alanları tasarlanmış, ancak personelin diğer blokla ilişkisi tamamen kesilmemiştir. Tavan yüksekliklerinin sınırlı olması sebebiyle asma tavan kullanılmamıştır. İkimlendirme amaçlı Fan Coil üniteleri cephe çeperine yerleştirilmiş, bu sayede açık ofis tavanından mümkün olduğu kadar az tesisat borusu geçmesi sağlanmıştır.

BP’nin pazarlama stratejileri sebebiyle çok miktarda reklam kampanyası ve görsel çalışmanın üretildiği ve zaman içinde ofis duvarlarında bu imajların kullanmından kaynaklanabilecek karmaşanın önlenebilmesi için bu tür imajların kullanılabileceği alanlar akustik özelliği olan kumaş panellerle sınırlandırılmıştır. Aydınlatma sistemi tamamiyle otomasyona bağlıdır ve gün ışığı miktarı ve varlık sensörleri ile ayarlanmaktadır. B1 katında yer alan arşiv, soyunma odaları ve Gym hem ofis personelinin iş dışında değerlendirebilecekleri bir alan olarak, hem de arşivlenmesi gereken değerli evrakın ofisten erişiminin kolay olması sebebiyle düzenlemesi yapılan diğer bir alandır. Bina ortak kullanımına açık kafeterya alanına yakın olan bu mekan IT, muhaberat gibi birimlerin de yer aldığı bir kısım olarak tasarlanmıştır.

Tasarım Ekibi:
Emre Erenler, Türkan Yılmaz, Yasemin Hacıkura, Niyazi Külahlı

Mekanik Proje:
Arkon Mekanik
Elektrik Projesi:
Enkom Mühendislik
Ana Yüklenici:
Sistema
Mekanik Alt Yüklenici:
Pasifik Mühendislik
Elektrik Alt Yüklenici:
KA Mühendislik
3 Boyutlu Görselleştirme:
Artı Eksi Sıfır Mimarlık ve Görselleştirme
Fotoğraflar:
Cemal Emden