Gaziantep PrımeMall

Client
Prime Development
Year
2011
Status
2013
Scale
Gaziantep

Gaziantep’in, şehir merkezi çeperlerinin biraz dışında kalan Gaziantep Prime Mall, yaklaşık 83 000 m²’lik bir arazi üzerine inşa edilmiştir. Hızla büyüyen Gaziantep şehri, periferisinde artan yerleşim bölgeleri ve tramvay bağlantı projeleriyle gelişmektedir. Yapı, hızla gelişmekte olan bu bölgede; üniversite, çocuk hastanesi gibi kamusal fonksiyonların bulunduğu bir aks üzerinde yer almaktadır.
Alışveriş merkezi, aslında bir master planın parçası olarak, mekânın hemen arkasında yer alan işverene ait arazide yer alacak bir konut projesiyle birlikte düşünülmüştür. Bununla ilgili olarak hazırlanan master plan, henüz tamamen uygulanmamış olmakla birlikte; proje AVM’den konutlara direkt bağlantı sağlanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

AVM içerisinde, canlılığı maksimum seviyede yakalamak için binanın farklı noktalarından ve kotlarından içeri giriş sağlamak tasarımın öncelikli konularından biri olmuştur. Ön taraftaki Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde yer alan iki giriş, binanın ölçeğiyle orantılı şekilde, anıtsal büyüklükte ve son derece “davetkâr” olması için tasarlanmıştır. Özellikle kuzeyde, binanın köşesine gelen taraf, kademeli olarak ufaltılarak insan ölçeğine indirilmiştir. Uzaktan büyük bir giriş olarak gözükse de, yapının büyüklüğünden kaynaklanan ezici hissiyatı yok etmek için, binayı kademelendirmek; küçük sokaklar oluşturmak, AVM öncesi bir dış arkat yaratarak; şehir ölçeğinden insan ölçeğine inmesi hedeflenmiştir.

AVM’lere en büyük insan akışının otoparklardan olduğu düşünülerek, bu konuda hem ziyaretçilerin hem de kiracıların rahat etmelerini sağlayan özel bir çalışma yapılmıştır. Doğrudan binanın ortasına çıkılan bir giriş ve yer altı otoparkı dışında, binanın birinci katına giriş yapılmasını sağlayan arka taraftaki açık otopark ve binanın üst katından giriş sağlayan çatı katındaki otoparklardan da ulaşım öngörülmüştür. Böylelikle binaya özel araçla ya da toplu taşıma araçları ile gelenler için farklı giriş önerileri sunulmuş ve tek bir kapıya yönelinmesi önlenmiştir. Üniversite tarafı girişi, kuzey tarafı girişi ya da farklı otoparklar ziyaretçi akışını kolay ve pratik bir hale getirmiştir. AVM’nin her katına dışarıdan doğrudan ulaşımın sağlanması ile katların tümündeki yoğun insan akışında denge sağlanmış ve böylece katlardaki ticari eşitsizliğin de önüne geçilmiştir

Yapılan strüktürel tasarımla, yaklaşık 100 metrelik ana boşluğun kesintisiz algılanması, hiç kolon kullanılmayarak sağlanmıştır. Strüktürü zorlayan ve 7-8 metrelik iç konsollar yapılmasını gerektiren bu çalışmada, bütün kolon akslarının dükkan vitrin hattının gerisinde kalacağı bir tasarım uygulanmıştır. Bu sayede, AVM içinde dolaşan ziyaretçi için tüm katlarda hem aşağıya hem de yukarıya doğru maksimum bir görsel algılanma sağlanmıştır. Ortada yaratılan galeri boşlukları ve ara boşluklar dışında, yatay yapıda da çok kuvvetli bir optik ilişki ve sınırsız bir derinlik yaratılmıştır.
Binalar dışa kapalı olduğu için oluşan masif yapı, plastik bir etki ile kırılmıştır. Projenin bulunduğu coğrafyanın etkileri, binanın kabuğunun şekillenmesinde son derece etkili olmuştur. Binanın girişlerinde yaratılan falezlerde Mezopotamya’yı yansıtan renkler ve formlar kullanılmıştır. Doku olarak da, Gaziantep’in çok aşina olduğu “baklava” şekli belli belirsiz bir doku olarak binanın dış cephesine taşınmıştır.

Tasarım Ekibi:
Romain Cadoux, Barış Yüksel, Emre Cestel, Yasemin Hacıkura, Onat Över, Ayça Taylan, Işık Süngü, Türkan Yılmaz, Ezgi Sönmez

Proje Yönetimi:
IMS Proje Yön. ve Danışmanlık A.Ş.
Uygulama / Şantiye Koordinasyon:
IMS Proje Yön. ve Danışmanlık A.Ş.
Statik Proje:
Probi İnşaat
Mekanik Proje:
Beta Teknik
Elektrik Projesi:
Enkom Mühendislik
Ana Yüklenici:
SMS Linos
3 Boyutlu Görselleştirme:
Artı Eksi Sıfır Mimarlık ve Görselleştirme
Fotoğraflar:
Cemal Emden