İstanbul Şehir Üni. Masterplan

Client
İstanbul Şehir Üniversitesi
Year
2014
Status
2018
Scale
İstanbul

İstanbul Şehir Üniversitesi Kampüsü; 1950’li yılların sonlarında inşa edilmiş Cevizli Tekel Sigara Fabrikasının işlevini yitirmesi ve sonrasında eğitim tesisi olarak kullanılmak üzere İstanbul Şehir Üniversitesi’ne tahsis edilmesi ile başlar.
295.000 m² yüz ölçümüne sahip parselde, 5 Numaralı KVTVKK’nun kararıyla dönemin sanayi yapısı özelliklerini ve özgünlüğünü taşıması nedeniyle kültür varlığı olarak tescillenmiştir yapılar bulunmaktadır; Tekel Yaprak Tütün Depoları, Soğutma Ünitesi, Buhar Üretim Merkezi.
Master Plan ölçeğinde ele alınan parselde; sosyal alanlar, eğitim alanları, yurt binaları ve spor binaları oluşan bir program çalışılmıştır.

Kampüs planlamasında en önemli kriterler, endüstriyel mirasın muhafaza edilerek, önemli yapıların algısının kuvvetlendirilmesi, üniversitenin sahilden görünürlüğünün arttırılması ve kent ile güçlü bir etkileşim kurması olmuştur.
Arazinin çevre ile ilişkisi irdelenmiş, doluluk-boşluk ve yeşil alan analizleri yapılmış, sonucunda duvarsız / açık üniversite kampüsü anlayışı benimsenerek kent ile etkileşim içerisinde bir kampüs planlanması kararı alınmıştır. Genel planlamada, tescilli yapıların ön plana çıkarılması ve görünürlüğünün artırılması kararı alınmıştır.
Kampüs alanı farklı kamusallık derecelerine göre ayrıştırılmış, yapılar işlevlerine göre kuzeyde sık konut dokusundan, güneyde kullanımı yüksek sahil bandına doğru, kamusallığı artan bir düzende konumlandırılmıştır.

Master Plan Programına göre;
Sosyal alan kategorisinde, Öğrenci Merkezi Binası, Yemekhane, Konferans Merkezi, Sergi Binası, Kanopi, Kamusal Alan, Müze Meydanı, Konferans Meydanı, Üniversite Meydanı,
Eğitim Bölgesi kategorisinde; Eğitim Birimleri, İdari Binalar ve Eğitim Meydanı,
Yurt Bölgesi; Kızlar Yurdu, Erkekler Yurdu ve Yurt Meydanı,
Spor Alanları; Öğrenci Spor ve Sosyal Merkezi, Kapalı Spor Salonu & Açık Spor Alanları planlanmıştır.
Toplam İnşaat Alanı 227 395 m², Sosyal Bölge İnşaat Alanı 42 105 m², Eğitim Bölgesi İnşaat Alanı 122 155 m², Yurt & Spor Bölgesi İnşaat Alanı 50 250 m² + 12 885 m² öngörülmüştür.

Tasarım Ekibi:
Barış Yüksel, Emre Cestel, Zeynep Şankaynağı, İdil Yücel, Arın Tanrıkulu, Zeynep Oba, Fatih Kariptaş, Yasemin Hacıkura, Filiz Şahin, Özge Üstündağ

3 Boyutlu Görselleştirme:
Artı Eksi Sıfır Mimarlık ve Görselleştirme