Mesa Çamlıca Evleri

Client
Mesa Mesken Sanayi
Year
2012
Status
2015
Scale
İstanbul

Çamlıca Mesa Konutları projesi, geleneksel Türk evinin çağdaş bir mimari anlayışıyla yeniden yorumlanması fikri ile şekillenmiştir. Proje, bulunduğu alanın potansiyellerinin efektif kullanımı ve kullanıcıların çevresiyle kuracağı ilişkiler hesaplanarak oluşturuldu.

Günümüz şehir hayatının tüm ihtiyaçlarına yanıt veren, gündelik hayatın detaylarını yüksek konforla buluşturan proje, ulaşım ve yoğunluk gibi kentsel özellikler irdelenerek yorumlandı. Projede, ortak alanlarda yeşil alanın maksimizasyonu, sosyal altyapının geliştirilmesi, gölgelendirilmiş alanların arttırılması sağlandı. Evlerin dış dünyayla ilişkilerini sağlayan geniş pencere ve balkonlar, buradaki hayata rahat ve doğal bir ölçek kazandırdı.

Evlerin akustik konforu, doğru iklimlendirme ve aydınlatma tasarımları, projenin ayırt edici özelliği olarak öne çıktı. Geleneksel Türk mimarisinin yalın ve net çizgileri ışığında tasarlanan bu evler, gündelik hayatın ihtiyaçları, yeni konfor anlayışı, bölgenin şartları gibi gerçek parametreler üzerinden yaratıldı.

Tasarım Ekibi:
Barış Yüksel, Tayfun Aksoy, Romain Cadoux, Onat Över, Natali Gazeroğlu

Uygulama / Şantiye Koordinasyon:
Mesa Mesken Sanayi
Statik Proje:
Modern Mühendislik
Mekanik Proje:
Beta Teknik
Elektrik Projesi:
HB Elektrik
3 Boyutlu Görselleştirme:
Artı Eksi Sıfır Mimarlık ve Görselleştirme
Fotoğraflar:
Cemal Emden