Notos Kaş Evleri

Client
Mika South Gayrimenkul A.Ş.
Year
2018
Status
2022
Scale
Antalya

Proje, şehir merkezinden uzakta ve orman arazisi ile çevrili iki ayrı arsada toplam 6500 m2 alana yayılmış on dört villadan oluşmaktadır. Projenin ilk aşamalarında topoğrafya, iklim, güneş hareketleri, rüzgar gibi doğa koşulları detaylı bir şekilde incelenmiş ve iki villa tipi oluşturulmuştur. Projenin amacı, doğanın bir parçası olacak, ancak konforlu mekanlar yaratarak ısı, rüzgar vb. çevresel faktörleri en aza indirecek bir konut topluluğu tasarlamaktı.
Akdeniz bölgesinin iklim koşullarına yönelik uluslararası mimari çözümler incelenmiş, topoğrafya ve çevresel etkiler açısından analiz edilmiş ve uygun iç ve dış mekan ilişkisine dayalı mekansal çözümler geliştirilmiştir.

Her villa için günün farklı saatlerinde kullanılabilecek çoklu teras alanları tasarlanmış; doğal havalandırmayı desteklemek için doğrama yerleşimleri ve çatı ışıklık çözümleri geliştirilmiştir.

Mevcut ağaç dokusu korunmaya çalışılarak ve her bir villanın konumu diğerleriyle ve peyzajla ilişkili olarak değerlendirilerek yerleşim planı belirlenmiştir. Organik dokular örnek alınarak hem kamusal hem de özel yaşam alanlarını içinde barındıran bir plan yapısı oluşturulmuştur.
Üç boyutlu programların eklentileri kullanılarak gölge ve topoğrafya analizleri yapılmış ve bu analizler yerel mimari örneklerin birikimi ile birleştirilerek güncel yapı teknolojisine uygun bir proje tasarlanmıştır. Her konut, PV panelleri kullanarak kendi elektriğini üretecek şekilde tasarlanmıştır. Yapı strüktürleri bu vizyon göz önünde bulundurularak tasarlanmış ve uygun çatı kaplama malzemeleri seçilmiştir.

Tasarım Ekibi:
Kerem Erginoğlu, Hasan Çalışlar, Aslı İngenç Bölükbaş, Seda Duran

Mekanik Proje:
Şaban Tüzer
Elektrik Projesi:
Etalya Enerji
Aydınlatma Danışmanı:
Zeynep Barış Erginoğlu
Ana Yüklenici:
Gökhan Beydoğan, Mikasouth Gayrimenkul A.Ş.
İç Mekan Tasarımı:
Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık,Gökhan Beydoğan, Esra Özkonuksever
Statik Proje:
OTS
Tesisat Projesi:
Mechtech
Peyzaj Tasarımı:
Mikasouth Gayrimenkul A.Ş.
Fotoğraflar:
Cemal Emden