İstanbul Şehir Üni. Eğitim Blokları

Client
İstanbul Şehir Üniversitesi
Year
2014
Status
2015
Scale
İstanbul

Kampüs planlamasında alınan genel kararlardaki en önemli kriter, endüstriyel mirasın muhafaza edilerek, önemli yapıların algısının kuvvetlendirilmesi ve üniversitenin sahilden görünürlüğünün arttırılması olmuştur. Bu doğrultuda tescilli yapıların, ön plana çıkarılması ve görünürlüğünün artırılması ilkesi ile hareket edilmiştir.
Söz konusu yapılar, 1957 yılında TEKEL sigara üretimi için kurulan tesisin bir parçası olarak tasarlanmış ve 1969 yılında resmi olarak üretime geçen fabrikanın depolama birimleri olarak hizmet vermişlerdir. Depolar aralarında avlularla ayrılmış, yanyana dizili 7 binadan oluşmaktadır.

Yaprak Tütün İşleme Depoları 5 Numaralı KVTVKK’nun kararıyla dönemin sanayi yapısı özelliklerini ve özgünlüğünü taşıması nedeniyle kültür varlığı olarak tescillenmiştir.
Günümüz itibariyle ve çağın gelişen şartlarına bağlı olarak, söz konusu yapıların sanayi işlevleri sona ermiş olup, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmasını temin amacıyla, üniversite kampüsü işlevine uygun olarak, içerisinde derslikler ve hoca odalarının yer alacağı bir eğitim yapısı grubu olarak öngörülmüştür.
Binaların statik olarak ömrünü tamamlamış oluşu, güncel “Deprem Bölgelerine Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik”e uygun olmaması ve eski işlevinin depo olması nedeniyle, döşemeden döşemeye kat yüksekliklerinin 300-310cm oluşu ve bu yüksekliklerin eğitim fonksiyonuna izin vermeyişi, olduğu hali ile kullanılmasına izin vermemektedir.

Mevcut bina, yeni işlevin, sığınak, teknik hacim ihtiyacı ve mekanik alan ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmakta, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği ve Sığınak Yönetmeliklerinin gerekliliklerini yerine getirememektedir. Bu bilgiler ışığında, Tütün İşleme Depoları’nın (7’li bina) cephe boyutları ve gabarileri sabit kalmak şartıyla, yıkılıp yeniden yapılması planlanmaktadır.
Yeni yapılması öngörülen yapıların ana kontür, gabari ve formları, özgün hali bozulmaksızın projeye uyarlanmıştır. Binaların toplam yükseklikleri aynı tutularak, bina ana kütlesi, 5 kat yerine 4 kat olarak planlanmış, böylelikle derslikler için gereken yükseklikler sağlanmıştır.
İç mekanda, binanın endüstriyel hissiyatı ile uyumlu olacak şekilde, kaset döşemeler çıplak bırakılacak, tavanlarda brüt beton görünümü, ince çelik doğramalar ve çelik merdivenler ile Tekel Tütün Deposu izleri iç mekanda da yaşatılmaya çalışılacaktır.
En verimli ışık alımı ve mekansal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, binaların doğu cephelerine derslikler konumlandırılmış ve batı akslarında geniş koridorlar oluşturulmuştur. Batı cephesinde, katlar cepheden koparılmış ve birbirlerine çelik merdivenlerle bağlanarak, mekan algısının güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Tasarım Ekibi:
Fatih Kariptaş, Barış Yüksel, Arın Tanrıkulu, Onat Över, Yasemin Hacıkura, Filiz Şahin, İdil Yücel, Özge Üstündağ

Statik Proje:
Parlar Mühendislik
Mekanik Proje:
EKO Mühendislik
Elektrik Projesi:
Megapol Mühendislik
3 Boyutlu Görselleştirme:
Artı Eksi Sıfır Mimarlık ve Görselleştirme
Fotoğraflar:
Cemal Emden