Süper Enerji Ofisi

Client
Süper Enerji Madencilik
Year
2016
Status
2019
Scale
İstanbul

İstanbul’da, bir enerji şirketinin merkez ofisi olarak tasarlanan 5 katlı yapı; bir kısmı açık ofis olarak düzenlenmiş ofis alanları ve dinlenme alanları ile farklı kotlara ve yönlere yerleştirilmiş dört terastan oluşur.

Yapı, bulunduğu parselin düzensiz geometrisini, farklı doğrultularda ve ölçeklerde kurgulanmış, kesişen iki kütleyle izler. Çiçeksuyu Sokağı yönüne yerleşen ve yapının ana girişini de barındıran asıl kütle, içine yerleştiği çevredeki ölçeği ve oranları benimserken, alüminyum ve iki farklı doğal taşla kurgulanan cephe ile çinko çatının oluşturduğu kabuğu, kütlenin karakteristiğini belirler. Çatı, parselin sokağa bakan cephesinde yer alan kavak ağacına yaklaştığı noktada oyulur; böylece kavak ağacının büyümesini sınırlandıracak fiziksel durumdan kaçınılmış olur. Asıl kütleye Kuzey yönünde eklemlenen ikincil kütle, ölçeği ve saydam kabuğu aracılığıyla yapının bahçeyle kurduğu ilişkide üzerinden bir ara kesit olma görevi üstlenir. Sokak yönünde, parselde yer alan iki çok yıllık ağacın kısmen gizlediği yapı, yeşille ilişkisini, yapıyı çevreleyen bahçede yapılan peyzaj düzenlemesiyle pekiştirir.

Her biri farklı birer plan izi tarif eden altı betonarme ve iki çelik döşemeden oluşan yapının düşey kurgusu, katlar arasında kıvrılan bir çelik merdivenle tamamlanır. Kat planları, yapı programının gereksinimleri doğrultusunda yerleştirilen ofis alanları ile bu alanların aralarına “serpiştirilen” dinlenme alanları üzerinden kurgulanır. Her katta farklılaşan hacimler aracılığıyla yapının tekdüze bir ofis yapısı olmaktan çıkması ve kullanıcılarına bir deneyim çeşitliliği sunması amaçlanır.

Yapı, giriş katında, kullanıcılarını ve ziyaretçilerini, yapının kullanım amacına doğrudan atıf yapan ve farklı kömür örneklerinden yerine özel üretilmiş bir bankoyla karşılar. Giriş katındaki bankonun gerisinde toplantı ve yönetici odaları yer alırken, üst kata çıkıldığında, başka bir yönetici odasının daha yanı sıra şirketin yönetim kurulu başkanı (CEO) için tasarlanan odayla karşılaşılır. Kuzey cephesine yerleşen ve bahçeye bakan bu oda, kütüphanesi ve özel terasıyla dingin bir alan tarifler. Bu katta, ayrıca, bekleme alanı olarak belirlenmiş geniş hol, yine yerine özel üretilmiş yönetici asistanı masasıyla tamamlanır. Bu katın yukarısında ise informel toplantı ve dinlenme alanlarının yanı sıra bu alanların kullanımına ayrılan özelleşmiş terasıyla çatı katı yer alır.

Çiçeksuyu Sokağı yönündeki girişin altında yer alan 1. bodrum katta, bu kez yol ve Kuzey yönündeki bahçe arasındaki kot farkından yararlanılarak bahçeyle doğrudan bir fiziksel ilişki kuracak biçimde düzenlenen yönetici odaları ile farklı kullanımlara da izin verebilecek bir toplantı alanı konumlanır. 1. bodrum kat ile 2. bodrum katı ayıran kısmi asma kata, yemekhane ve idari birimler yerleşirken; yapının en alt katı olan 2. bodrum kat, betonarme perde duvarları ve açıkta bırakılan betonarme kirişleriyle kendine has bir kimlik edinen, 5,60 metre yüksekliğindeki açık ofis hacmini tarifler. Betonarme kirişlerin arasına yerleştirilen çatı pencereleriyle açık ofis alanı ve yemekhane için doğal aydınlatma ve havalandırma sağlanır. 2. bodrum katta, aynı zamanda, yine açık ofis hacmine doğal aydınlatma ve havalandırma sağlayan ve yalın bir çelik konsol merdivenle yukarısındaki bahçeye bağlanan bir de teras bulunur.

Proje Yönetim:
Erginoğlu&Çalışlar Mimarlık
Kaba inşaat Ana Yüklenici:
Orkon İnşaat
İnce inşaat Ana Yüklenici:
Han Mimarlık
Statik Proje:
2E Dizayn Mühendislik
Mekanik Proje:
MEP Proje
Elektrik Projesi:
Tasarım Proje
İç Mekan Tasarımı:
Erginoğlu&Çalışlar Mimarlık
Fotoğraflar:
Cemal Emden