Ağaçkakan Genel Müdürlüğü

Client
Ağaçkakan
Starting Date
1994
End
1996
Location
İstanbul

1994 güz döneminde projelendirmeye başladığımız Ağaçkakan AŞ Genel Müdürlük Binası, 1996 yılının sonunda hizmete girmiştir. Binanın zemin ve üst katlarındaki mekanlar, blok nizam ölçüleri; 10.5x16m boyutlarında inşa edilirken, bodrum katlarda mekanlar parselin tamamına yayılmıştır.
Binanın zemin katı ve üst katları büro olarak düzenlenmiştir. Alt katlar ise, baskı öncesi hazırlık, dijital matbaa, sesli çekim stüdyolarından oluşmuştur. Mekanik birimler, dördüncü bodrum katı ile çatıda, çekirdek üzerinde yer almıştır. Yemekhane bloğu, iki başta bulunan ve bodrum katlarla düşey sirkülasyonu sağlayan yük asansörü ve merdiven şaftları üzerinde yükseltilmiş ve lineer bir biçimde parselin arka sınırına yerleştirilmiştir.

Binanın konsol etkisi, zeminde örülen duvarlarla yok edilerek, binanın yere basması sağlanmış, çatı da ise basık tonoz kullanılarak bitmiş bir kütle elde edilmiştir. Büro katlarındaki farklı işlevler cephelere de yansıtılmıştır. Zemin katı, birinci ve ikinci katlarda “lymra” taşı ile kaplanmış ve kumlanmış marmara taşı ile zemine birleştirilmiştir. Komşu cepheler mümkün olduğunca sağır tutulmuştur. Yapının üçüncü katı, ön ve arka cepheler taraklı mozaikle kaplanmıştır. Tüm katlarda pencereler lamine edilmiş “sapelli” ağacından imal edilmiş ve “lymra” taşı söveler ile çerçevelendirilmiştir.
Yapının merdiveni, zemin katı holünden itibaren çatı katına kadar doğal ışık sağlamak amacıyla olabildiğince şeffaf bırakılmıştır. Merdiven sahanlıkları cepheden kopartılırken, havalandırma boruları açıkta bırakılarak cepheler ve binanın genel kütlesinde dinamik bir etki sağlanmıştır. 1.bodrumda kurangelez yardımıyla içeriye ışık alınmıştır. Yemekhanenin altı boş bırakılarak, 1.kat kotuna alınmış, böylelikle zemin kattaki otoparkla arka bahçe arasında bir ilişki sağlanmıştır.
Zemin ve üzerindeki katlarda elektrik ve havalandırma kanalları, yükseltilmiş döşeme yardımıyla döşeme altında bırakılmış, konsollar havalandırma işlevini üstlenecek şekilde tasarlanmıştır.

Tasarım Ekibi:
Tarık Erdoğan

Uygulama/Şantiye Koordinasyon:
Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık
Statik Proje:
Balkar Mühendislik
Mekanik Proje:
Aydın Acemi
Ana Yüklenici:
4U İnşaat

Fotoğraflar:
Ali Bekman