İTÜ Magosa Kampüsü

Client
Istanbul Technical University
Starting Date
2011
End
2011
Location
Magosa
Program
Kampüs

Projede kampüsün üniversite ile birlikte tüm kentin kullanabileceği yüksek mekan kalitelerine sahip kamusal alanlardan oluşan bir kent parçası olarak algılanması ve kampüs alanı içinde bulunan tarihi yapıların dağınık ve ilişki kopukluğu içindeki durumunu üniversite hayatının bir parçası haline dönüştürmek hedeflenmiştir. Üniversite kampüsünün içinde yaratılan dev açık alan, yeşil bir rekreasyon alanı oluşturmaktadır.

Bu alan kampüs içinde tarihi atölye binalarının bir arada görsel ilişkilerinin bozulmadan ve ölçeklerinin korunmasını sağlamak için yaratılmıştır. Kampüs yatay bantlar, geniş yeşil alanlar, tarihi yapılarla anlatılabilir. Buna ek olarak son tasarım katmanımız yatay bantın üzerine tesadüfi gibi atılmış duran 5 kübik binadır. Bu kuleler hem kampüsün kimliğini tamamlayacak belirleyici öğeler olarak ortaya çıkmakta hem de fakülteler arası mihenk noktaları oluşturmaktadır. Kübik kuleler tarihi suriçi kenti ile ilişki kurabilmekte aynı zamanda deniz manzarasından da faydalanabilmektedirler. Kendilerini göstermeleri sayesinde kent yaşamına da katılmakta ve kent siluetinin bir parçası olmaya başlamaktadırlar.

Tasarım Ekibi:
IND ile birlikte.

3 Boyutlu Görselleştirme:
IND