Monden Otel

Client
Big Chefs
Starting Date
2015
End
2015
Location
İstanbul

19.yy Karaköy’ünde, rıhtımda, bitişik parsellerde bulunan Simonyan ve Köçeoğlu Hanlar 90’lı yılların başında yıkıldı. Yerlerine, 94′ yılında, 2 parselin birleştirilmesi ile tek bir betonarme bina yapıldı.
Proje; bu mevcut yapının betonarme strüktürünü aynen koruyup, özgün cephe oranlarını, geleneksel malzeme ve modern yapım yöntemleri ile yeniden oluşturma projesidir.

Mevcut çatı eki ise, modern bir yorum ile yeniden ele alınmıştır. Tamamen cam kaplanan ekin, ana yapı ile birbirlerinden keskin bir şekilde ayrılması ve gökyüzünün devamı gibi algılanarak, aşağıdan yukarı doğru şeffaflaşması hedeflenmiştir.

Tasarım Ekibi:
Sezen Bilge, Quentin Gaucher, Yasemin Hacıkura

Statik Proje:
Modern Mühendislik
Mekanik Proje:
Rota Mühendislik
Elektrik Projesi:
Tasarım Proje
3 Boyutlu Görselleştirme:
Artı Eksi Sıfır Mimarlık ve Görselleştirme