Notos Kaş Evleri

Client
Mika South Gayrimenkul A.Ş.
Date/Tarih
2018
Location/Konum
Kaş

Proje şehir merkezine uzak, orman arazisi ile çevrili iki ayrı parselden oluşan toplam 6500 m2 arazi üzerinde 14 adet villadan oluşmaktadır. Projeye başlangıç sürecinde topoğrafya, iklim, güneş yönlenmesi,rüzgar gibi doğal koşullar detaylı bir şekilde incelenerek iki adet villa tipi oluşturulmuştur. Projenin amacı, doğanın parçası olabilen, ancak sıcak, rüzgar vb çevre etkenlerini de konforlu alanlar tasarlayarak minimuma indirgeyebilen konut topluluğu oluşturmaktır.
Akdeniz bölgesinin iklim koşulları için uluslararası mimari çözümler incelenmiş,topoğrafya ve çevre etkileri ile birlikte analiz edilerek,yerine uygun iç ve dış mekan ilişkisine dayalı mekan çözümleri geliştirilmiştir.

Her villa için gün içinde farklı saatlerde yaşanabilen çoklu teras alanları tasarlanmış, doğal havalandırmayı destekleyecek şekilde doğrama yerleşimleri ve skylight çözümleri geliştirilmiştir. Vaziyet planı yerleşimi var olan ağaç dokusunu korumaya çalışarak, her villanın konumunun diğerleri ve manzara ile olan ilişkisi değerlendirilerek belirlenmiştir. Organik dokular örnek alınarak hem ortak, hem tekil yaşamı destekleyen plan yapısı oluşturulmuştur.
Üç boyutlu programların eklentilerini kullanarak gölge ve topoğrafya analizleri yapılmış, bu analizlerle yerel mimari örneklerin birikimlerini birleştirip güncel yapı teknolojisiyle uyumlu bir proje tasarlanmıştır. PV paneller kullanılarak her konutun kendi elektriğini üretmesi planlanmaktadır. Yapı strüktürleri ve çatı kaplama malzemeleri bu konu düşünülerek tasarlanmıştır.

Tasarım Ekibi:
Kerem Erginoğlu, Aslı İngenç Bölükbaş, Seda Duran

Statik Proje:
OTS İnşaat Müh. Mim. Dan. Tic. Ltd. Şti.
3 Boyutlu Görselleştirme:
Artı Eksi Sıfır Mimarlık