Client
Pasha Construction
Starting Date
2014
Location
Bakü

Proje, Bakü şehrinin tarihi merkezi ile yeni gelişim bölgesi arasında kalan liman bölgesinin konut ve ofis amaçlı geliştirilmesini hedefleyen davetli yarışma projesi için hazırlanan öneridir. Bölgede 75-140 m arasındaki yüksekliklerde, 15-25 adet arasındaki bloklarda toplamda 600.000 m2 kapalı alanın konut ve ofis amaçlı olarak geliştirilmesi istenmiştir. Öneride değişik yüksekliklerdeki yapı blokları ile bölgenin eski imajına referans verilirken, proje alanı önünde yer alan yeşil alanın farklı zemin kotlarında proje alanı içine dahil edilerek kamusal alan ile entegrasyonun arttırılması hedeflenmiştir. Bu şekilde Bakü silüetine eklenen yeni bölgenin kentin de bir parçası olması istenmiştir.

Tasarım Ekibi:
Barış Yüksel, İdil Yücel, Filiz Şahin

3 Boyutlu Görselleştirme:
Artı Eksi Sıfır Mimarlık ve Görselleştirme