Socar Gürcistan GM

Client
Socar
Starting Date
2012
End
2012
Location
Tiflis

Socar ve Azerbaycan’ın temel zenginliği petrol (Oro Nero) ve doğal gazdır. Projenin temel esin kaynağı da, bölgedeki petrol platformları ve gaz pompalama istasyonlarıdır. Socar Enerji’nin Gürcistan’daki merkezinin, Tiflis’in enerjisini yansıtan bir ikon olmasının yanısıra, kent hayatını canlandıracak cazip bir kamusal alan yaratarak, kente değer katması amaçlanmaktadır.
Tiflis kenti, nehir çevresinde gelişmiştir ve nehrin izlediği yol boyunca farklı kentsel kimliklere sahiptir. Nehrin kuzey batısında, eski kent merkezi bulunurken; güney doğusunda iş merkezkerinin ve göçmenlerin yaşadığı yeni yerleşim alnaları bulunmaktadır. Oro Nero İş Merkezi de, nehir kenarındai bu iş merkezlerinin ve kentin brütalist mimarlık örnekleri arasında yer alan “Evlilik Sarayı”nın hemen yanında yer almaktadır.

Proje şeması geliştirilirken, mevcut eğimli topografyanın avantajları kullanılmış ve alani merkezinde bir meydan yaratarak bunun etrafında şekillendirilmiştir. Toplantı salonları, kamusal alanı maksimize edebilmek amacıyla bu meydanın altına gömülmüştür. Eğime oturan kütlelerin etrafında, farklı bölgelerde gömülü meydan ve bahçe alanları tanımlanmıştır. Oluşturulan kamusal meydanın üç köşesi üzerine, üç kule yerleştirilmiştir. Bu kulelerin cephelerine, ofislerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, bina cephelerine düşen güneş-gölge ilişkisinde bağlı parametrelere göre oluşturulmuş olan ve farklı opaklık derecelerine sahip güneş kırıcılar yerleştirilmiştir.

Tasarım Ekibi:
Emre Cestel, Quentin Gaucher, İdil S. Yücel

3 Boyutlu Görselleştirme:
Artı Eksi Sıfır Mimarlık ve Görselleştirme